GRATIS verzending vanaf € 49
KORTING op 3 producten

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID EN TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

op www.norsan.nl

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. De bescherming en wettelijke naleving van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is daarom een belangrijke zorg voor ons. Om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt, houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en willen wij u hier over onze gegevensverzameling en het gegevensgebruik informeren. Het volgende privacybeleid legt uit welke gegevens op onze websites verzameld worden en welke gegevens we op welke manier verwerken en gebruiken.

1. VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

NORSAN GmbH, Gubener Str. 47, 10243 Berlin (hierna: NORSAN) is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van uw gegevens door NORSAN in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsbepalingen in hun geheel of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, telefoon, fax of brief sturen naar de volgende contactgegevens:

NORSAN GmbH,

Plauener Str. 163-165, Haus E

13053 Berlijn, Duitsland

Telefoon

DE: +49 (0)30 555 788 990

AT: 0800 070908

Fax

DE: +49 (0)30 555 788 999

OP: 0800 070909

E-mail: post@norsan.de

Daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd gratis informatie aanvragen.

2. VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1 PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn informatie over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle inventarisgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert en een klantenaccount aanmaakt. Dit omvat geen statistische gegevens die we bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet direct aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over welke pagina’s van onze website bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina’s van de NORSAN-website bezoeken.

2.2 KLANTACCOUNT

Als onderdeel van het bestelproces kunt u op de afrekenpagina van de bestelling uw persoonlijke klantenaccount aanmaken door een wachtwoord in te voeren. Hier kunt u gegevens over uw afgeronde, openstaande en onlangs verzonden bestellingen bekijken en uw gegevens beheren. U verplicht zich om uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruik van wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Uiteraard kunt u uw toestemming om een klantenaccount aan te maken op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken. Een kennisgeving (bijv. e-mail, telefoon, fax, brief) is hiervoor voldoende. Als gevolg hiervan zullen wij uw gegevens volledig verwijderen, tenzij deze nodig zijn voor facturerings- of boekhoudkundige doeleinden. Het is ook mogelijk om een bestelling te plaatsen zonder een klantaccount aan te maken.

2.3 VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons. Daarom houden we ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens strikt aan de wettelijke bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telemediawet en de EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 van 27 april 2016. We verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de volledige afhandeling van uw aankoop, inclusief eventuele daaropvolgende garanties, voor onze diensten, technische administratie en onze eigen marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of op andere wijze doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de contractverwerking of facturering of als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. In het kader van de orderverwerking ontvangen bijvoorbeeld de dienstverleners die wij hier gebruiken (zoals vervoerders, logistieke bedrijven, banken) de noodzakelijke gegevens voor de order- en orderverwerking. De gegevens die op deze manier worden doorgegeven, mogen alleen door onze dienstverleners worden gebruikt om hun taak uit te voeren. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en vindt niet plaats bij een van de door ons toevertrouwde dienstverleners. Wij hebben uw correcte naam, adres en betaalgegevens nodig voor uw bestelling. We hebben uw e-mailadres nodig om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen en met u te communiceren. We gebruiken dit ook voor je identificatie (klantenlogin). U ontvangt ook de bevestiging van uw bestelling en verzending via uw e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, tenzij wettelijke bewaarplichten dit verhinderen en als u een verzoek tot verwijdering hebt ingediend, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens verzameld zijn, rekening houdend met de noodzaak voor ons om te reageren op uw vragen of problemen op te lossen, te voldoen aan de vereisten onder de toepasselijke wetgeving, eventuele juridische claims/klachten af te handelen, en ook voor beveiligingsdoeleinden.


Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode na uw laatste interactie met ons kunnen en moeten bewaren. Wanneer de persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer nodig zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden. In dergelijke gevallen worden de gegevens echter geanonimiseerd.

2.3.1 Gegevensverwerking bij het integreren van de vertrouwensbadge/andere widgets

De vertrouwensbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door standaardclausules voor gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.


Wanneer de Trustbadge wordt geopend, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

2.3.2 Gegevensverwerking na voltooiing van bestelling

Nadat de bestelling is afgerond, worden de bestelgegevens (besteltotalen, bestelnummer, gekocht product indien van toepassing) en uw e-mailadres gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie doorgegeven aan Trusted Shops. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. Dit dient om te controleren of u al bent aangemeld voor diensten bij Trusted Shops en is daarom noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende gerechtvaardigde belangen en die van Trusted Shops bij de verlening van de aan de betreffende bestelling gekoppelde diensten op het gebied van transactiebeoordeling conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f GDPR. Als u zich heeft aangemeld, vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de diensten, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld om dit voor de eerste keer te doen. Ook de verdere verwerking na registratie vindt plaats op basis van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u nog niet bent geregistreerd voor de diensten, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld om toestemming te geven voor het ontvangen van uitnodigingen voor recensies. Als u geen toestemming geeft, worden alle doorgegeven gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f GDPR om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt in de VS gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen en in Israël door een adequaatheidsbesluit. Meer informatie vindt u hier.

2.3.3 Gebruik van Hotjar

Wij gebruiken Hotjar (gevestigd: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), een alles-in-één analyse- en feedbacktool dat het online gedrag en de feedback van websitebezoekers laat zien. Wij gebruiken Hotjar om feedback van gebruikers te analyseren (zoals klikken, muisbewegingen, scrollhoogtes, etc.) om onze website te verbeteren op het gebied van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid en om deze gebruiksvriendelijker te maken. Informatie over het websitebezoek die wordt gegenereerd door de “tracking code” en “cookies” wordt doorgestuurd naar de Hotjar-servers in Ierland en daar opgeslagen.

Deze informatie kan worden verzameld door de “tracking code” via uw eindapparaat en browser:

 • IP-adres van uw apparaat (het wordt verzameld en opgeslagen in geanonimiseerd formaat)
 • Grootte van het scherm van het apparaat
 • Type eindapparaat (individuele identificatiekenmerken van eindapparaten) en browserinformatie
 • Geografische locatie (alleen land)
 • voorkeurstaal bij het weergeven van de website.

Deze loggegevens kunnen worden geregistreerd door de “trackingcode”:

 • verwijzend domein
 • bezochte pagina’s
 • geografische locatie (alleen land)
 • voorkeurstaal bij het bekijken van de website
 • Datum en tijd waarop de pagina’s van de website zijn bezocht

Je kunt op elk moment voorkomen dat Hotjar je gegevens verzamelt op deze pagina: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/

Je kunt ook de “Do not track” functie activeren in de instellingen van alle standaard browsers. Hiermee laat je alle bezochte websites automatisch weten dat je bezwaar hebt tegen het opslaan van je gegevens.

Het privacybeleid van Hotjar Ltd. kan worden gevonden op

https://www.hotjar.com/privacy

2.4 GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN

Naast de verwerking van uw gegevens om uw aankoop bij NORSAN te verwerken, gebruiken wij uw gegevens ook om met u te communiceren over uw bestellingen, specifieke producten of marketingcampagnes en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, hetzij in zijn geheel, hetzij voor afzonderlijke maatregelen, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een bericht naar de contactgegevens vermeld onder punt 1 (bijv. e-mail, telefoon, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.1 NIEUWSBRIEF

Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief, d.w.z. wij sturen u alleen een nieuwsbrief per e-mail als u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij de nieuwsbriefservice moeten activeren. Wij sturen u dan een e-mail ter kennisgeving en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken. Mocht u later geen nieuwsbrieven meer van ons willen ontvangen, dan kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Een bericht in tekstvorm naar de contactgegevens vermeld onder punt 1 (bijv. e-mail, telefoon, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u in elke nieuwsbrief ook een link om u af te melden.

2.4.2 PRODUCTAANBEVELINGEN PER E-MAIL, FAX OF POST

Als klant (gekocht product of ontvangen dienst) van NORSAN ontvangt u van tijd tot tijd productaanbevelingen van ons per e-mail, fax of post. U ontvangt deze productaanbevelingen van ons ongeacht of u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief. Op deze manier willen wij u informeren over producten uit ons assortiment die interessant voor u kunnen zijn op basis van uw recente aankopen bij ons. Hierbij houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. Als u geen productaanbevelingen of reclameboodschappen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een bericht naar de onder punt 1 vermelde contactgegevens (bijv. e-mail, telefoon, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u in elke e-mail ook een afmeldlink.

2.4.3 CONTACT MAKEN

Wanneer contact wordt opgenomen met NORSAN (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.

2.4.4 PRIJSVRAGEN EN OPINIEONDERZOEK

In het geval van prijsvragen gebruiken we uw gegevens om u op de hoogte te stellen van de prijs. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in onze deelnamevoorwaarden voor de betreffende prijsvraag. Uw antwoorden op enquêtes worden niet doorgegeven aan derden of gepubliceerd. NORSAN gebruikt en verwerkt mijn persoonlijke gegevens voor opinieonderzoek voor eigen doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens voor opinieonderzoek, hetzij in zijn geheel, hetzij voor specifieke maatregelen, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een bericht naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, telefoon, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u ook een afmeldlink in elke enquête-e-mail.

3. COOKIES

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. We willen u er echter wel op wijzen dat onze website en service slechts beperkt functioneren als u ons geen cookies laat plaatsen.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw gegevensdrager en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. Er zijn in principe 2 verschillende soorten cookies: zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze websites en onze aanbiedingen aan u aan te passen en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door bepaalde invoer die u doet op te slaan zodat u deze niet steeds hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt NORSAN? De meeste cookies die we gebruiken, worden aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf verwijderd (vandaar sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie op verschillende pagina’s aan te bieden. We gebruiken ook cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u ons al eerder hebt bezocht en aan welke vermeldingen en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of permanente cookies worden opgeslagen op uw harde schijf en verwijderen zichzelf na de opgegeven tijd. Deze cookies dienen met name om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om informatie op de site weer te geven die specifiek op uw interesses is afgestemd. Het enige doel van deze cookies is om onze website zo goed mogelijk op uw behoeften af te stemmen en uw surfervaring zo aangenaam mogelijk te maken.

Welke gegevens worden opgeslagen in de cookies? In de cookies die NORSAN gebruikt, worden alleen gepseudonimiseerde gegevens opgeslagen. Wanneer de cookie wordt geactiveerd, krijgt deze een identificatienummer toegewezen en uw persoonlijke gegevens worden niet aan dit identificatienummer gekoppeld. Uw naam, IP-adres of soortgelijke gegevens waardoor de cookie aan u kan worden toegewezen, worden niet in de cookie opgeslagen. Op basis van de cookietechnologie ontvangen we alleen gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina’s van onze shop zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, enz.

Wat is onsite targeting? Op de websites van NORSAN worden gegevens verzameld op basis van cookietechnologie om onze advertenties en het gehele online-aanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar uitsluitend om het gebruik van de website onder een pseudoniem te analyseren. Uw gegevens worden op geen enkel moment samengevoegd met de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Deze technologie stelt ons in staat om u advertenties en/of speciale aanbiedingen en diensten te presenteren waarvan de inhoud is gebaseerd op de informatie die is verkregen in verband met de clickstreamanalyse (bijvoorbeeld advertenties die zijn afgestemd op het feit dat de afgelopen dagen alleen kinderproducten zijn bekeken). Ons doel hierbij is om ons online aanbod voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken en u advertenties te tonen die aansluiten bij uw interessegebieden.

Zijn er ook cookies van derden (zogenaamde third-party cookies)? NORSAN maakt gebruik van een aantal reclamepartners die helpen om het internetaanbod en de websites interessanter voor u te maken, zoals video’s van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “externe aanbieders” genoemd) het IP-adres van de gebruiker herkennen. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud namelijk niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom nodig om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. We hebben er echter geen invloed op of de externe aanbieders het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover wij hiervan op de hoogte zijn, zullen wij gebruikers hierover informeren. Cookies van partnerbedrijven worden daarom ook op uw harde schijf opgeslagen wanneer u de websites bezoekt. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd. De cookies van onze partnerbedrijven bevatten ook alleen pseudonieme gegevens, meestal zelfs anonieme gegevens.

Re-targeting Onze websites maken gebruik van zogenaamde re-targetingtechnologieën. We gebruiken deze technologieën om onze website interessanter voor u te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om advertenties op websites van onze partners te richten op internetgebruikers die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. We zijn ervan overtuigd dat de weergave van gepersonaliseerde, interessegerelateerde advertenties over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan advertenties die niet op deze persoonlijke gegevens zijn gebaseerd. Deze advertenties worden weergegeven op de websites van onze partners op basis van cookietechnologie en een analyse van eerder gebruikersgedrag. Deze vorm van reclame is volledig pseudoniem. Er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies en dus met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruiksgegevens. Bovendien worden uw gegevens na afloop van de browsersessie in cookies opgeslagen en kunnen ze bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan de website weer worden opgeroepen. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door in uw browserinstellingen te weigeren cookies te accepteren.

Hoe kunt u het opslaan van cookies voorkomen?

U kunt uw browser zo instellen dat alleen cookies worden opgeslagen als u hiermee akkoord gaat. Als u alleen de cookies van NORSAN wilt accepteren, maar niet die van onze dienstverleners en partners, kunt u in uw browser de instelling “Blokkeer cookies van derden” selecteren. In de regel kunt u via de helpfunctie in de menubalk van uw webbrowser zien hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. We raden u aan om altijd volledig uit te loggen wanneer u klaar bent met het gebruik van gedeelde computers die zijn ingesteld om cookies en Flash-cookies te accepteren.


U kunt uw cookie-instellingen voor onze site beheren door op de volgende knop te klikken. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. We willen u er echter wel op wijzen dat onze website en service slechts beperkt functioneren als u ons geen cookies laat plaatsen.

4. LOGBESTANDEN

Telkens wanneer de NORSAN-website wordt bezocht, worden gebruiksgegevens doorgegeven door de desbetreffende internetbrowser en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde server log files. De opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider. De IP-adressen van de gebruikers worden verwijderd of geanonimiseerd na afloop van het gebruik. In het geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon, of alleen met een onevenredige hoeveelheid tijd, kosten en arbeid. Wij analyseren deze logbestanden in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en de NORSAN-website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller te vinden en te corrigeren en om de servercapaciteit te controleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan op welke tijdstippen de NORSAN-website bijzonder populair is en de overeenkomstige datavolume ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk kunt winkelen. Daarnaast kunnen we door analyse van de logbestanden eventuele fouten op de NORSAN-website snel opsporen.

5. WEB ANALYSE

5.1 GA4 (Google Analytics 4)

Als u toestemming hebt gegeven, wordt op deze website Google Analytics gebruikt. Dit is een webanalysedienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd). Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.


In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Als gevolg van IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

We willen er echter uitdrukkelijk op wijzen dat Google gegevens verwerkt voor zijn eigen doeleinden, in het bijzonder voor het leveren van zijn webanalyse- en traceringsdienst. In het kader van Google Analytics worden verdere gebruiksgegevens verzameld die als persoonsgegevens moeten worden geëvalueerd, zoals identificatiekenmerken van de individuele gebruikers, die bijvoorbeeld ook een koppeling met een bestaand Google-account mogelijk maken.

Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruikersgedrag vastgelegd in de vorm van gebeurtenissen. Gebeurtenissen kunnen zijn:

 • Paginaweergaves
 • Eerste bezoek aan de website
 • Begin van de sessie
 • Uw “klikpad”, interactie met de website
 • Scrollen (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrollt (90%))
 • Klikken op externe links
 • Interne zoekopdrachten
 • Interactie met video’s
 • Bestanden downloaden
 • Bekeken/geklikte advertenties
 • taalinstelling

Doeleinden van de verwerking

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link. Meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5.1.1 Google Analytics in toestemmingsmodus

Afhankelijk van uw toestemming worden uw persoonlijke gegevens door Google Analytics verwerkt in de zogenaamde toestemmingsmodus. U kunt kiezen of u wel of geen toestemming geeft voor de cookies van Google Analytics. Hierdoor kunt u ook kiezen welke gegevens Google Analytics van u mag verwerken. De verzamelde gegevens worden voornamelijk gebruikt om het gebruikersgedrag op de website te meten, om gerichte reclame weer te geven en om ons te voorzien van webanalyserapporten. In de regel geeft u toestemming voor gegevensverwerking door Google via een cookie-toestemmingstool. Als u geen toestemming geeft voor gegevensverwerking, worden alleen geaggregeerde gegevens verzameld en verwerkt. Dit betekent dat gegevens niet kunnen worden toegewezen aan individuele gebruikers en dat er dus geen gebruikersprofiel voor u wordt gemaakt. U kunt ook alleen toestemming geven voor statistische metingen. Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt en deze worden dan ook niet gebruikt voor reclame of advertentiesucces.

5.1.2 Google Analytics-optie: Geactiveerde Google-signalen

Google-signalen zijn sessiegegevens van websites en apps die Google koppelt aan gebruikers die zich hebben aangemeld bij hun Google-account en advertentiepersonalisatie hebben geactiveerd. Deze associatie van gegevens met deze aangemelde gebruikers wordt gebruikt om cross-device rapportage, cross-device remarketing en cross-device conversiemetingen mogelijk te maken. Dit omvat: Platformoverkoepelende rapportage – het koppelen van gegevens over apparaten en activiteiten van verschillende sessies met behulp van uw gebruikers-ID of Google Signals-gegevens, waardoor inzicht kan worden verkregen in het gedrag van gebruikers bij elke stap van het conversieproces, van het eerste contact tot de conversie en daarna; Remarketing met Google Analytics – het maken van remarketing- doelgroepen op basis van Google Analytics-gegevens en het delen van deze doelgroepen met gekoppelde advertentieaccounts; Demografische gegevens en interesses – Google Analytics verzamelt aanvullende informatie over demografische gegevens en interesses van gebruikers die zijn aangemeld bij hun Google-accounts en advertentiepersonalisatie hebben ingeschakeld;

5.1.3 Google Analytics-optie: Geen verzameling van gedetailleerde locatie- en apparaatgegevens

Er worden geen gedetailleerde locatie- en apparaatgegevens verzameld (meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/12017362).

5.1.4 Google Analytics-optie: doelgroepvorming (analytics audiences)

We gebruiken Google Analytics om de geplaatste advertenties binnen de advertentiediensten van Google en zijn partners alleen weer te geven aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Google doorgeven (zogenaamde “remarketing” of “Google Analytics audiences”). Met behulp van remarketing doelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers.

5.2 Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags kunnen beheren via een interface en zo andere diensten kunnen integreren in ons online aanbod (zie verdere informatie in dit privacybeleid). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) maakt geen gebruikersprofielen aan en slaat bijvoorbeeld geen cookies op. Google leert alleen het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de Google Tag Manager uit te voeren.

5.2.1 Google Tag Manager (server-side gebruik)

Google Tag Manager is een toepassing waarmee we zogenaamde websitetags kunnen beheren via een interface en zo andere diensten kunnen integreren in ons online aanbod (zie ook de verdere informatie in dit privacybeleid). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) slaat geen gebruikersprofielen of cookies op. De andere diensten zijn aan de serverkant geïntegreerd. Dit betekent dat gebruikersgegevens niet rechtstreeks van hun eindapparaat naar de betreffende dienst of Google worden verzonden. Met name het IP-adres van de gebruiker wordt niet doorgegeven aan de andere service. In plaats daarvan worden de gegevens eerst naar onze server verzonden, waar de gegevensrecords van de gebruiker worden toegewezen aan ons interne gebruikersidentificatienummer. De daaropvolgende overdracht van de gegevens van onze server naar de servers van de respectieve dienstverleners vindt alleen plaats in deze gepseudonimiseerde vorm. Het gebruikersidentificatienummer bevat geen unieke gegevens zoals namen of e-mailadressen.

5.3 GOOGLE ADWORDS CONVERSIETRACKING

We gebruiken het online advertentieprogramma “Google AdWords” en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Wanneer je op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op je computer opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als je bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Het is daarom niet mogelijk om cookies te volgen via de websites van AdWords-klanten.

De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Dit vertelt klanten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

5.4 Zoho SalesIQ

Wanneer u onze website bezoekt, worden geanonimiseerde gebruiksgegevens verzameld met behulp van de ZOHO SalesIQ-service(https://zoho.eu/salesiq). SalesIQ maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, waarmee onze website kan worden geanalyseerd. Deze cookies verzamelen ook informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, van welke website de gebruiker afkomstig is, het aantal bezoeken van elke gebruiker en de duur van het bezoek aan de websites. U kunt deze “tracking” voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. We slaan deze gegevens uitsluitend op voor statistische doeleinden. De IP-adressen worden afgekort met de laatste cijfers om anonimiteit te garanderen.

Zoho is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Onder de volgende links vindt u het privacybeleid en het cookiebeleid van Zoho Corporation:

https://www.zoho.com/de/privacy.html
https://www.zoho.com/de/privacy/cookie-policy.html

De via chat ingevoerde gegevens worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

6. Hulpmiddel voor aanbevelingen

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt omdat uw vriend (na overleg met u) u een aanbeveling voor onze site wil sturen. Uw vriend heeft hiervoor uw e-mailadres op onze website ingevuld. In dit geval verwerken wij uw e-mailadres natuurlijk alleen in gecodeerde vorm om u een e-mail te sturen met uw kortingsbon. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking zijn onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) om je de kortingsbon toe te sturen.

7. META

7.1. CONVERSIEPIXEL

Met uw toestemming gebruikt NORSAN zogenaamde “conversiepixels” van Meta, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (voorheen “Facebook, Inc.”; Meta is de nieuwe naam achter de bekende website “facebook.com”). Hierdoor kan het gedrag van gebruikers op onze website worden gevolgd nadat een gebruiker op een advertentie op Meta heeft geklikt of deze heeft bekeken. Dit dient om het succes van de advertenties te meten en te evalueren voor statistische en marketingdoeleinden en, indien nodig, om advertenties in de toekomst te optimaliseren. Voor ons zijn de op deze manier verzamelde gegevens niet persoonlijk, maar anoniem – d.w.z. we kunnen ze niet toewijzen aan een specifieke persoon. Meta bewaart en verwerkt echter de gegevens waarover we je hieronder naar beste weten informeren: Ik ben op de hoogte van het gebruik van de conversiepixel van Meta. Als je jonger bent dan 13 jaar, vraag dan je ouder of voogd om toestemming. Op deze manier kan Meta een verbinding tot stand brengen met de respectieve gebruikersprofielen. Meta kan de gegevens ook gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden in overeenstemming met het gegevensbeleid van Meta (beschikbaar op https://www.facebook.com/policy). Meta en zijn partners kunnen deze gegevens gebruiken om advertenties te plaatsen op facebook.com en buiten facebook.com en hiervoor kunnen cookies worden opgeslagen op de computers van gebruikers. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen.

7.2. Facebook Conversion API

We hebben Facebook Conversion API geïntegreerd op deze website. De provider van deze service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Meta worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de Verenigde Staten en andere derde landen.

Facebook Conversion API stelt ons in staat om de interacties van de websitebezoeker met onze website te registreren en door te geven aan Meta om de advertentieprestaties van Meta te verbeteren.

Met name het tijdstip van de oproep, de opgeroepen website, uw IP-adres en uw user agent en, indien van toepassing, andere specifieke gegevens (bijv. gekochte producten, waarde van het winkelmandje en valuta) worden geregistreerd. Een volledig overzicht van de gegevens die kunnen worden verzameld, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Meta, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Meta. De verwerking door Meta na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Meta-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. Meta is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Meta-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Meta verwerkte gegevens rechtstreeks bij Meta doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Meta.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vind u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van je privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Meta: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

8. VEILIGE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig verzonden met behulp van encryptie. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). We gebruiken ook technische en organisatorische maatregelen om onze websites en andere systemen te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

9.INFORMATIERECHTEN VAN DE BETROKKENE

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Meta weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Meta. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Meta ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Meta-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Meta-Produkte ist Meta verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Meta verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Meta geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Meta weiterzuleiten.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
In den Datenschutzhinweisen von Meta finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

8. VEILIGE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig verzonden met behulp van encryptie. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). We gebruiken ook technische en organisatorische maatregelen om onze websites en andere systemen te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

9.INFORMATIERECHTEN VAN DE BETROKKENE

Volgens de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben onze klanten onder andere recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens en recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, verzoeken wij u uw vraag per e-mail of per post, met duidelijke identificatie, te sturen naar:

NORSAN GmbH,

Plauener Str. 163-165, Haus E,
13053 Berlijn, Duitsland

Telefoon

DE: +49 (0)30 555 788 990

AT: 0800 070908

Fax

DE: +49 (0)30 555 788 999

OP: 0800 070909

E-mail: post@norsan.de

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 artikelen - 0,00